Tak niewiele nam potrzeb,a by przytulić się do nieba.

Zdrowia, szczęścia, bliskich blisko i miłości ponad wszystko!

Magicznych Świąt Bożego Narodzenia 2016 

spędzonych w wigilijnej atmosferze życzy...

                           

 

Wielka Rada Klubu ATH i wszyscy Klubowicze

 

Coraz większymi krokami zbliża się czas Bożego Narodzenia, to okres szczególny, czas spotkań w gronie rodzinnym by wspólnie przeżywać radość z przyjścia na świat Dzieciątka Jezus. To również jest ważny okres w gronie klubowej rodziny ATH, gdzie spotykaliśmy się na corocznym wyjątkowym spotkaniu wigilijnym oraz ceremonii mianowanie kolejnych Braci do wyższych stopni rycerskich. Zaczynając od początku spotkaliśmy się wspólnie w sobotę 17 grudnia o godzinie 17:45 w Kościele Parafialnym św. Stanisława, gdzie odbyła się Msza Święta, po niej nastąpiła uroczystość pasowania naszych Braci. Pełne barwy klubowe odebrali Rycerze ATH : Brat Roman , Brat Mariusz, Brat Sławek , Brat Mirek , Brat Sławek. Mianowany do tarczy ATH czyli na stopień Giermka został Brat Mateusz. Po uroczystości przemieściliśmy się do naszej Komandorii, gdzie rozpoczęło się spotkanie wigilijne. Następnie zgodnie z Polską tradycja podzieliliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie wzajemnie życzenia …. Podczas trwania tej uroczyste jeden z Naszych Braci Pretendentów Marek otrzymał z rąk Komandora pierwszy stopień flagę ATH, natomiast Brat Mateusz oficjalnie przyjął Kronikę klubową i od tej pory, będzie odpowiedzialny za uwiecznianie wszystkich szczególnych wydarzeń naszej klubowej społeczności ATH na jej kartach. Poniżej prezentujemy obszerną relację foto z minionych wydarzeń.

6 grudnia jest od wielu lat dniem, w którym Rycerze ATH podtrzymują mikołajkową tradycję. W tym roku również przybyliśmy wraz z Gwiazdorem do podopiecznych Integracyjnego Domu Dziecka „Paulinka”. Słowem wstępu Komandor Klubu xMaciej Jasiński, powitał Wszystkich przybyłych i złożył najserdeczniejsze życzenia zebranym. Następnie strudzony długą drogą Mikołaj zasiadł w należnym mu miejscu i wysłuchał wierszy i piosenek zaprezentowanych przez dziewczęta a w zamian obdarował je słodkościami, które przywiózł ze sobą. Po wręczeniu paczek, wspólnie zaśpiewaliśmy kilka kolęd, gdyż jest to już czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. To okres szczególny bo rodzący się Chrystus niesie nadzieje ludziom i przypomina nam jak ważna jest wiara, nadzieja i miłość drugiego człowieka. W tym miejscu warto podkreślić jest fakt, że słodkości jakie ATH przywiozło tego dnia do „Paulinki” organizował Brat Jacek Kuczkowski, a Brat Roman Deskiewicz był najhojniejszym darczyńcą. Na zakończenie wizyty oczywiście nie mogło zabraknąć wspólnego zdjęcia, po którym Mikołaj popędził dalej spełniać swoje obowiązki, gdyż tego dnia mnóstwo milusińskich oczekiwało na Jego przybycie. Ponieżej prezentujemy relację foto i video z mikołajkowej wizyty w domu dziecka.

 

Joomla templates by a4joomla